ต้อนรับกลุ่มฝึกประสบการณ์รอง ผอ.สพท.(P.๑๑) ปี 2563

โรงเรียนสังข์ทองวิทยา จังหวัดกระบี่ ต้อนรับกลุ่มฝึกประสบการณ์รอง ผอ.สพท.(P.๑๑) ปี 2563

ที่ได้มาศึกษาดูงานก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทางโรงเรียนขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ที่ให้โรงเรียนได้ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ ขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

10 กันยายน 2020