มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล

ดร.ธีร์ สังขสัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสังข์ทองวิทยา ได้มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล

ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล 2 รายการดังนี้

1.รายการมหกรรมกีฬาจังหวัดกระบี่และการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกระบี่ “เหลืองกระบี่เกมส์ 63” เด็กหญิงกวินทิพย์ วงศ์ธวัช

2.การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย ณ แฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 28 ก.ค.63

เด็กชายภูธิต เกษมพัฒนาพร เด็กชายวชิรวิทย์ ควรถนอม เด็กหญิงอัยรินทร์ ตี้กุล และเด็กหญิงธารณรินทร์ ตี้กุล

ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

29 กันยายน 2020