กิจกรรม แข่งขันสะกดคำศัพท์ (Spelling words)

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสังข์ทองวิทยาจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยกิจกรรม แข่งขันสะกดคำศัพท์ (Spelling words) มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถ ออกเสียง สะกดคำ และเขียนคำศัพท์ที่ต้องรู้และควรรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่ทักษะการสื่อสารที่สูงขึ้นต่อไป ตามหลังสูตร CLT และจุดเน้นของโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆปี โดยคัดเลือกตัวแทนของนักเรียนจากทุกห้องเรียน ทุกระดับชั้น นำมาแข่งขันกันอย่างเข้มข้น จนได้ผู้ชนะเลิศลำดับที่ 1-3 ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทุกคน และขอบคุณทุกแรงสนับสนุน จากผู้ปกครอง คุณครู และขอบใจนักเรียนทุกคนเป็นอย่างยิ่ง พบกันครั้งต่อไปกับกิจกรรม Speech contest 2020 เร็วๆ นี้

Academic Department of Sungthongvittaya School organized activitie to promote English skills of spelling words, students will be able to pronounce, spell and write the words they should know and must know. The basis for further advanced communication skills follows the CLT curriculumn and school focus. It is an ongoing event every year. By selecting representatives of students from all classrooms at all levels leading to the competition until getting the 1st - 3rd place winner. Congratulations to all the winners. And thank you for all the support from parents and teachers and very grateful to all students See you next time with the upcoming Speech contest 2020. # ST Spelling words 2020 # ST Engteam # คนเก่ง สังข์ทอง