“การอบรมพี่เลี้ยงผู้ดูแลเด็กปฐมวัย (อายุ 2 – 6 ปี)” โรงเรียนเอกชน

ดร.ธีร์ สังขสัญญา ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดอบรมพี่เลี้ยงผู้ดูแลเด็กปฐมวัยตามหลักสูตร “การอบรมพี่เลี้ยงผู้ดูแลเด็กปฐมวัย (อายุ 2 – 6 ปี)” โรงเรียนเอกชน

ให้แก่พี่เลี้ยงผู้ดูแลเด็กปฐมวัย โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดกระบี่ 34 โรงเรียน จำนวน 140 คนในวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนสังข์ทองวิทยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ขอขอบคุณนางสาวสุภัคกมล ชินวงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และขอบใจพี่เลี้ยงทุกโรงเรียนที่เข้าอบรมหวังว่าคงนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

29 พฤศจิกายน 2020