สรุปรายการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน

โรงเรียนเอกชน จังหวัดกระบี่ วันที่ 6 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งหมด 52 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 52 รายการ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต 47 รายการ ในการนี้ทางโรงเรียนขอขอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้

9 ธันวาคม 2020