การประชุมเชิงปฏิบัติการc

การประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ครู) ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563 การอบรมค่ายแกนนำจิตอาสาป้องกันยาเสพติด (นักเรียน) ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2563 ของโรงเรียนในศึกษาธิการภาค 6 ณ จังหวัดกระบี่ ในการนี้ขอขอบคุณท่านเลขาฯ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ที่สนับสนุนงบประมาณ ขอบคุณประธานปส.กช. และผู้บริหาร ทั้ง 6 จังหวัด คือ กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล ที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้