สนับสนุนอุปกรณ์ของเล่นเด็กสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อ

ทางโรงเรียนสังข์ทองวิทยา ขอขอบคุณนายอำนวย ฉลาด จากร้านน้องปลาขนมค้าส่ง ตำบลเหนือคลอง ที่สนับสนุนอุปกรณ์ของเล่นเด็กสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อ