ผลสอบ O-NET ที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม

โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2563 กับผลสอบ O-NET ที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม

วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 คน และวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 คน

ขอบใจนักเรียนทุกคนที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่ ผู้ปกครองที่คอยเป็นแรงผลักดันและส่งเสริม

คุณครูทุกๆท่านที่ถ่ายทอดวิทยายุทธ์อย่างเต็มกำลัง

ผลสัมฤทธิ์ที่ดี มาจากปัจจัยป้อนที่ดีและกระบวนการสร้างที่มีคุณภาพ เชียร์สสส

21 เมษายน  5564