การป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการฉีดฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า

โรงเรียนสังข์ทองวิทยา จังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ในการนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณคุณปองพล ซ้ายเส้ง นายกเทศมนตรี คุณภาณุขพงศ์ ทองภิบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง ได้มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียน ห้องเรียน อาคารเรียนและบริเวณเรียนโดยรอบ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียนในวันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2564

19 มิถุนายน 2564